top of page

Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik = Ahşap

Dünyada nüfus artışı, göç olgusu ve ekonomik gelişme yaşam alanı ihtiyacını artırmakta, bunun sonucunda kentsel ve endüstriyel alanlar yayılmakta, yaşamsal çevrenin inşası aşamasında doğal çevrenin etkilenmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Ekolojik inşaat konusunda çoğunluğu gelişmiş ülkelerde olmak üzere çözüm üretmeye yönelik birçok araştırma yürütülmekte ve doğal bir yapı malzemesi olarak ahşabın konut alanında kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan yeni yaklaşımlar geliştirilerek destekler sağlanmaktadır. 

small-children-with-father-working-in-vegetable-ga-2021-09-01-09-35-27-utc.jpg
family-on-vacation-in-the-forest-2021-12-15-19-45-45-utc.jpg

Öncelikli Hedefimiz; Doğaya ve Canlıya Değer Katmak

Sürdürülebilirlik liderleri olarak, faaliyetlerimizi sorumlulukla şekillendirmeye ve ekonomik başarımızı artırmaya devam ederken, sürdürülebilir gelişmeye yönelik yeni çözümlerde öncü olmayı hedefliyoruz.

 

Sürdürülebilirlik anlayışımızın temellerini, ekonomik değer yaratmanın ötesinde, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı da gözeterek tüm kilit paydaşlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratma hedefi oluşturuyor.

 

Stratejik öneme sahip tüm konuları ilgili yasal yükümlülüklerimizin ilerisinde ve kilit paydaşlarımızın da beklentilerini dikkate alarak yönetiyoruz.

 

Sürdürülebilirlik etkilerimizi yönetmek amacıyla çalışmalar yürütüyor ve hedeflerimizdeki ilerlemeleri aktarıyoruz.

 

Kurumsal ve etik değerlerimiz sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolculuğumuzda bizi yönlendiren temel unsurlardır.

Ürünlerimiz

Performans, Sürdürülebilirlikle Buluşuyor!

Accoya, atmosferdeki karbonu hapsederken maksimum kaynak sağlayan sürdürülebilir ahşaptan yapılmıştır.

Asetilasyon işlemimiz, ham sürdürülebilir kerestemizin dayanıklılığını ve stabilitesini önemli ölçüde artırır, kullanım ömrünü uzatır ve böylece karbonu daha uzun süre içeride tutar.

Accoya'nın yüksek standartları, dünya çapında tanınan başlıca sürdürülebilirlik sertifikalarını karşılar. Müşterilerimiz değer zincirinin her aşamasında süreçlerimizin sorumlu bir şekilde yönetildiğinden emin olabilirler.

Venlo-city-hall-full-width-3-1066x678.jpg

Accoya Sertifikaları

Çevresel Değerlendirmeler

Cradle to Cradle®, Nordic Swan, Declare

Cradle to Cradle Certified® Ürün Standardı, Accoya'nın döngüsel ekonomi felsefesine olan bağlılığını tanır ve çevre üzerinde olumlu etkisi olan ürünlerin önemini vurgular.

 

Nordic Swan Ecolabel ve Declare gibi diğer sertifikalar da artan şeffaflığa ve Accoya'nın sürdürülebilir ahşaplarının çevresel etkilerinin doğrulanmasına odaklanır.

Yapı Sertifikaları

BREEAM ve LEED

Accoya, BREEAM ve LEED gibi yeşil bina akreditasyonlarına katkıda bulunan daha iyi enerji performansıyla sonuçlanan, sorumlu bir şekilde tedarik edilen malzemeleri, yüksek performansı ve güçlü yalıtım özellikleriyle sergilenebilir.

Sorumlu Kaynak Kullanımı Sertifikasyonu

Ahşap Sürdürülebilirliği: FSC®

FSC® sertifikalı ürünler, dünyadaki ormanların korunmasına yardımcı olur. Forest Stewardship Council GmbH, 1993 yılında kurulmuş, kereste sertifikasyonu yoluyla dünya ormanlarının sorumlu yönetimini destekler.

 

Bu standartlar, yasa dışı olarak hasat edilmiş kaynaklardan, yüksek koruma değeri olan ormanlardan veya insan haklarına aykırı olarak hasat edilmiş ağaçlardan kaynaklanan riskin düşük olmasını sağlar.

Uluslararası EPD Sistemi

Environmental Product Declarations (EPDs).

Çevresel Ürün Beyanı, Uluslararası Standardizasyon Örgütü "aynı işlevi yerine getiren ürünler arasında karşılaştırmaları mümkün kılmak için bir ürünün yaşam döngüsü hakkındaki çevresel bilgileri ölçen kurum" olarak tanımlanır.

Accoya sürdürülebilir ahşabın çevresel etkisi ölçülmüş olup, Emisyon açısından, yaşam döngüsü boyunca uygunluğu kanıtlanmştır.

autumn-forest-with-yellow-and-green-trees-shootin-2022-11-10-18-51-54-utc.jpg

Tüm hayatımızın temelini oluşturan sürdürülebilirlik kavramı ile mekanlara hayat veriyoruz.

Naturel Ahşap bütünüyle "Gelecek Odaklı" bir firmadır.

 

Amaçlarını bu doğrultuda konumlandırmış ve kendini kanıtlamıştır.

 

Bu amaçla müşteri memnuniyeti esaslı ticaret ve hizmet anlayışı sunar.

bottom of page